Gebruiksvoorwaarden

Laatste update: 11 januari 2024

Welkom bij Corbulo College! Deze Gebruiksvoorwaarden regelt uw gebruik van onze website en diensten. Door toegang te verkrijgen tot of gebruik te maken van de website, stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden, onze Privacyverklaring, en alle andere voorwaarden en beleidsregels die wij op onze website publiceren.

Corbulo College in Voorburg, gericht op Techniek, Design, ICT, Technologie, Innovatie. Makers Van De Toekomst.
Corbulo College in Voorburg, gericht op Techniek, Design, ICT, Technologie, Innovatie. Makers Van De Toekomst.
Corbulo College in Voorburg, gericht op Techniek, Design, ICT, Technologie, Innovatie. Makers Van De Toekomst.

Gebruikersgedrag

U stemt ermee in onze website en diensten alleen voor wettige doeleinden te gebruiken en op een manier die de rechten van derden niet schendt. U gaat ermee akkoord niet:

  • Onze website of diensten te gebruiken op een manier die deze kan beschadigen, uitschakelen, overbelasten of belemmeren, of die interfereert met het gebruik van de website of diensten door andere partijen.
  • Ongeautoriseerde toegang te verkrijgen tot onze website of diensten, of tot enig deel daarvan, of tot andere systemen of netwerken die verbonden zijn met onze website of diensten.
  • Robots, spiders of andere automatische apparaten of processen te gebruiken om toegang te krijgen tot onze website of diensten zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.
  • Een persoon of entiteit te imiteren, of onjuist voor te stellen, of uw verbondenheid met een persoon of entiteit valselijk te vertegenwoordigen.
  • Onze website of diensten te gebruiken om ongevraagde commerciële berichten of advertenties te verzenden.
  • Virussen, wormen of andere kwaadaardige code te verspreiden via onze website of diensten.

Intellectueel eigendom

Alle inhoud op onze website, inclusief tekst, grafische afbeeldingen, logo's, afbeeldingen en software, is eigendom van Corbulo College of haar licentiegevers en wordt beschermd door auteursrecht-, handelsmerk- en andere intellectuele eigendomsrechten. U mag onze inhoud niet gebruiken zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar websites of diensten van derden die niet eigendom zijn van of beheerd worden door Corbulo College. Corbulo College heeft geen controle over en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, de privacyverklaring of de praktijken van websites of diensten van derden.

Beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot de website onmiddellijk beëindigen of opschorten, zonder voorafgaande kennisgeving of aansprakelijkheid, om welke reden dan ook, inclusief maar niet beperkt tot als u deze Gebruiksvoorwaarden schendt.

Vrijwaring van garanties en beperking van aansprakelijkheid

Corbulo College geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, met betrekking tot de werking van onze website of de informatie, inhoud, materialen of producten die daarop zijn opgenomen. U stemt ermee in dat uw gebruik van onze website op eigen risico is. Corbulo College is niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website.

Toepasselijk recht

Deze Gebruiksvoorwaarden wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van het rechtsgebied waarin Corbulo College zich bevindt, zonder effect te geven aan enige beginselen van conflicterende wetten.

Wijzigingen in deze Gebruiksvoorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of aan te passen. Uw voortgezet gebruik van onze website na dergelijke wijzigingen vormt uw aanvaarding van de nieuwe Gebruiksvoorwaarden.

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, neem dan contact met ons op via info@corbulocollege.nl.

Corbulo College in Voorburg, gericht op Techniek, Design, ICT, Technologie, Innovatie. Makers Van De Toekomst.

Maak je toekomst

Word jij een maker van de toekomst? Mooi! Meld je dan hier aan voor het Corbulo Tech & Design College. Dit kan van 18 tot en met 31 maart.

Aanmelden
Corbulo College in Voorburg, gericht op Techniek, Design, ICT, Technologie, Innovatie. Makers Van De Toekomst.
Corbulo College in Voorburg, gericht op Techniek, Design, ICT, Technologie, Innovatie. Makers Van De Toekomst.Corbulo College in Voorburg, gericht op Techniek, Design, ICT, Technologie, Innovatie. Makers Van De Toekomst.Corbulo College in Voorburg, gericht op Techniek, Design, ICT, Technologie, Innovatie. Makers Van De Toekomst.Corbulo College in Voorburg, gericht op Techniek, Design, ICT, Technologie, Innovatie. Makers Van De Toekomst.Corbulo College in Voorburg, gericht op Techniek, Design, ICT, Technologie, Innovatie. Makers Van De Toekomst.Corbulo College in Voorburg, gericht op Techniek, Design, ICT, Technologie, Innovatie. Makers Van De Toekomst.
MAKERS van de toekomst

Meld Jezelf Aan Voor

Bedankt. We hebben je aanmelding ontvangen
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Corbulo College in Voorburg, gericht op Techniek, Design, ICT, Technologie, Innovatie. Makers Van De Toekomst.
Corbulo College in Voorburg, gericht op Techniek, Design, ICT, Technologie, Innovatie. Makers Van De Toekomst.