Medewerkers

Directie

Dhr. P. van Poelgeestdirecteurp.vanpoelgeest@corbulocollege.nl
Dhr. P. Kerkemeijerteamleider onderbouwp.kerkemeijer@corbulocollege.nl
Dhr. N. Steenselteamleider bovenbouwn.vansteensel@corbulocollege.nl
Dhr. ing.  J.N. Kootadjunct directeur organisatie & facilitairj.koot@corbulocollege.nl

Lesgevend personeel

Dhr. B. de Bruijckereb.debruijckere@corbulocollege.nl
Mw. J. Dayalaj.dayala@corbulocollege.nl
Dhr. K. van der Doornk.vanderdoorn@corbulocollege.nl
Dhr. A. van Duijvenbodea.vanduijvenbode@corbulocollege.nl
Mw. E. Eisinge.eising@corbulocollege.nl
Mw. J. van de Graafj.vandegraaf@corbulocollege.nl
Dhr. R. Groenr.groen@corbulocollege.nl
Dhr. P. Kloosterp.klooster@corbulocollege.nl
Dhr. B. Koperb.koper@corbulocollege.nl
Dhr. P. Korthoutp.korthout@corbulocollege.nl
Dhr. N. van Luijkn.vanluijk@corbulocollege.nl
Mw. A. Markxa.markx@corbulocollege.nl
Mw. K. Meengk.meeng@corbulocollege.nl
Mw. K. van Millk.vanmill@corbulocollege.nl
Dhr. P. Moesp.moes@corbulocollege.nl
Mw. H. Poesiath.poesiat@corbulocollege.nl
Dhr. T. Poesiatt.poesiat@corbulocollege.nl
Dhr. W. Rambhajanw.rambhajan@corbulocollege.nl
Mw. V. van Roomv.vanroom@corbulocollege.nl
Mw. R. al Samr.alsam@corbulocollege.nl
Mw. M. Steehouwerm.steehouwer@corbulocollege.nl
Mw. S. Tekelens.tekelen@corbulocollege.nl
Dhr. J.J. Uijthovenj.uijthoven@corbulocollege.nl
Mw. C. Wesselingc.wesseling@corbulocollege.nl
Dhr. P. Woutersp.wouters@corbulocollege.nl
Mw. I. Zoutendijki.zoutendijk@corbulocollege.nl

Onderwijsondersteunend personeel

Mw. E. Cetinkaya-Suzermedewerker huishoudelijke dienstc.cetinkaya@corbulocollege.nl
Dhr. J. Kwekkeboomconciërgej.kwekkeboom@corbulocollege.nl
Dhr. R. van Nunspeetconciërger.vannunspeet@esloo.nl
Mw. A. Moesesecretaresse/administratiea.moese@corbulocollege.nl
Mw. M. Offerskeukenm.offers@corbulocollege.nl

Inspraak medewerkers

In de wet Medezeggenschap op Scholen (WMO) is vastgelegd welke mogelijkheden medewerkers, ouders en leerlingen hebben om mee te denken en mee te beslissen over beleidszaken op hun school.

Regio Medezeggenschapsraad

Het Corbulo maakt onderdeel uit van Stichting Lucas Onderwijs (voortgezet onderwijs scholen). De Regio Medezeggenschapsraad (RMR) behandelt beleidszaken die alle vo-scholen aangaan.

Medezeggenschapsraad Lucas onderwijs >

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft ook een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De MR van het Corbulo overlegt regelmatig met de schoolleiding over beleidszaken. De MR heeft wettelijke rechten en bevoegdheden en kan daardoor invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Vacatures


.
.
Schoolplan Corbulo College 2019-2023.pdf.
.
.
.
.

Op de site van Lucas Onderwijs worden vacatures op onze school kenbaar gemaakt.

Open sollicitatie

Onze school is altijd op zoek naar gemotiveerde medewerkers. Interesse? Stuur een open sollicitatie naar de heer P. van Poelgeest, directeur.