Medewerkers

Directeur en teamleiders

Mw. B. van Dongendirecteurb.vandongen@corbulocollege.nl 
Dhr. P. Kerkemeijerteamleider onderbouwp.kerkemeijer@corbulocollege.nl
Dhr. N. van Steenselteamleider bovenbouwn.vansteensel@corbulocollege.nl

Docenten, instructeurs en lesassistenten

Dhr. K. Atesk.ates@corbulocollege.nl
Dhr. F. van Beusekomf.vanbeusekom@corbulocollege.nl 
Dhr. B. de Bruijckereb.debruijckere@corbulocollege.nl
Mw. N. Damann.daman@corbulocollege.nl
Dhr. K. van der Doornk.vanderdoorn@corbulocollege.nl
Dhr. A. van Duijvenbodea.vanduijvenbode@corbulocollege.nl
Mw. J. van de Graafj.vandegraaf@corbulocollege.nl
Dhr. R. Groenr.groen@corbulocollege.nl
Dhr. P. Kloosterp.klooster@corbulocollege.nl
Dhr. B. Koperb.koper@corbulocollege.nl
Dhr. P. Korthoutp.korthout@corbulocollege.nl
Dhr. N. van Luijkn.vanluijk@corbulocollege.nl
Mw. A. Markxa.markx@corbulocollege.nl
Dhr. A. Martisa.martis@corbulocollege.nl
Mw. K. Meengk.meeng@corbulocollege.nl
Mw. K. van Millk.vanmill@corbulocollege.nl
Dhr. P. Moesp.moes@corbulocollege.nl
Dhr. B. Otsenb.otsen@corbulocollege.nl
Mw. H. Poesiath.poesiat@corbulocollege.nl
Dhr. T. Poesiatt.poesiat@corbulocollege.nl
Dhr. W. Rambhajanw.rambhajan@corbulocollege.nl
Mw. R. al Samr.alsam@corbulocollege.nl
Mw. S. Tekelens.tekelen@corbulocollege.nl
Dhr. J.J. Uijthovenj.uijthoven@corbulocollege.nl
Dhr. B. van Weertb.vanweert@corbulocollege.nl
Mw. C. Wesselingc.wesseling@corbulocollege.nl
Dhr. M. Woelkensm.woelkens@corbulocollege.nl
Dhr. P. Woutersp.wouters@corbulocollege.nl
Mw. I. Zoutendijki.zoutendijk@corbulocollege.nl

Onderwijsondersteunend personeel

Dhr.  J.N. Koot hoofd facilitair
examensecretaris
j.koot@corbulocollege.nl
Mw. E. Cetinkaya-Suzermedewerker huishoudelijke dienstc.cetinkaya@corbulocollege.nl
Dhr. J. Kwekkeboomleerling-administratiej.kwekkeboom@corbulocollege.nl
Dhr. R. van Nunspeethoofdconciërger.vannunspeet@corbulocollege.nl
Mw. A. Moesesecretaresse/administratiea.moese@corbulocollege.nl
Mw. M. Offerskeukenm.offers@corbulocollege.nl
Dhr. A Bahidaleerling-coacha.bahida@corbulocollege.nl 
Dhr. G. van der Landeondersteuner wiskunde/nsk1g.vanderlande@corbulocollege.nl 

Inspraak medewerkers

In de wet Medezeggenschap op Scholen (WMO) is vastgelegd welke mogelijkheden medewerkers, ouders en leerlingen hebben om mee te denken en mee te beslissen over beleidszaken op hun school.

Regio Medezeggenschapsraad

Het Corbulo maakt onderdeel uit van Stichting Lucas Onderwijs (voortgezet onderwijs scholen). De Regio Medezeggenschapsraad (RMR) behandelt beleidszaken die alle vo-scholen aangaan.

Medezeggenschapsraad Lucas onderwijs >

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft ook een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De MR van het Corbulo overlegt regelmatig met de schoolleiding over beleidszaken. De MR heeft wettelijke rechten en bevoegdheden en kan daardoor invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Vacatures

Op de site van Lucas Onderwijs worden alle vacatures voor onze school kenbaar gemaakt.

Open sollicitatie

Onze school is altijd op zoek naar gemotiveerde medewerkers. Interesse? Stuur een open sollicitatie.

Informatiepakket

Meer snel weten over het Corbulo College voordat je een sollicitatie stuurt?

Schoolplan Corbulo College 2019-2023
Schoolondersteuningsprofiel 2019-2023 
Belofte van het Corbulo College
Corbulo Brochure 2021
Corbulo Folder 2021