Profiel

Het Corbulo College is de vmbo-school voor Techniek, Technologie & Design in Voorburg. De school bestaat bijna 70 jaar. Het is een kleine school met ruimte voor ca. 300 leerlingen en 40 docenten en medewerkers. De school heeft een modern, bijzonder en overzichtelijk gebouw. Er zijn een gezonde kantine, mooie praktijkruimtes en twee tuinen. Leerlingen gaan bij ons graag naar school. Wij bieden onderwijs op het niveau van vmbo basis en kaderberoepsgerichte leerweg (met en zonder lwoo). Onze leerlingen zijn afkomstig uit Den Haag en de directe omgeving.

Het Corbulo is een interconfessionele school; leerlingen met verschillende geloofsovertuigingen zijn welkom op onze school. Het Corbulo College maakt onderdeel uit van de Stichting Lucas Onderwijs.

Een kijkje nemen in ons gebouw kan hier.

Onze belofte

Mensen zeggen altijd dat de wereld uit denkers en doeners bestaat.

Bij het Corbulo College geloven we dat er nog een groep is: de makers. 

Makers zijn mensen die denken en doen.

Makers zijn nieuwsgierig, makers zijn handig, makers zijn bezig.

Onze wereld heeft makers nodig. Kijk maar eens om je heen. 


Alles wat je ziet is een combinatie van techniek, technologie en design.

Alles wat je ziet is gemaakt. En dat wordt alleen maar meer.

Techniek, technologie en design zijn de motor van de vooruitgang.

Dagelijks komen er nieuwe producten bij. Nieuwe toepassingen. Nieuwe uitdagingen.

Zonder makers staat die vooruitgang stil.


Het Corbulo College is de school voor makers. 

De school voor probleemoplossers. De school voor aanpakkers. 

Bij ons worden leerlingen uitgedaagd om hun fantasie te gebruiken. 

Wij prikkelen dagelijks hun nieuwsgierigheid. 

We activeren hun oplossend vermogen. 

Wij zitten midden in de vooruitgang. 

Wij bieden leerlingen veel meer dan techniek. 

Wij leren ze de nieuwste technologie en geven les in design.

Wij geven onze leerlingen de skills die ze nodig hebben in de toekomst.

De skills waar de wereld van morgen om vraagt.

Wij zijn de vmbo waar je het gaat maken. 

Want makers maken de technologie van morgen én carrière in de toekomst.

Ons schoolgebouw

Het Corbulo College is de vmbo-school voor Techniek, Technologie en Design. Naast dat we leerlingen de skills leren die ze nodig hebben op het te gaan maken in de toekomst, is er veel aandacht voor iedereen. De klassen zijn klein en totaal zitten er ongeveer 280 jongens en meisjes op school. Zo leert iedereen elkaar snel kennen en is het gezellig. Ook voor jongens en meisjes die vmbo-advies met LWOO (leerwegondersteuning) hebben is onze school een fijne school.

Onze school is overzichtelijk en stoer. Er zijn gave praktijkruimtes, waar iedereen lekker bezig en creatief kan zijn. Ook zijn er loungeplekken waar je kan relaxen. En extra cool: deze ruimtes zijn gevuld met meubels die leerlingen zelf hebben gemaakt. We hebben een gezonde kantine en een aula en binnenplein (met pannaveldje) om de pauzes in door te brengen.

Het Corbulo is een interconfessionele school; leerlingen met verschillende geloofsovertuigingen zijn welkom op onze school. Het Corbulo College maakt onderdeel uit van de Stichting Lucas Onderwijs.

Geschiedenis

Het Corbulo werd opgericht in 1954, als Vlietschool Voorburg. Deze school bood een lts-opleiding. Rond 1970 kwamen daar een mavo en een leao bij. In 2002 kreeg de school een nieuw gebouw en werd de naam van de school veranderd in het Corbulo College. Het schoolgebouw is ontworpen door Kees Jongelie van Topos Architecten. Het ontwerp staat symbool voor de open relatie van het onderwijs met de samenleving. Beneden zijn de praktijkruimtes gegroepeerd rondom de aula. Voor iedereen die langs loopt is dit goed zichtbaar. Op de enige verdieping zijn de technische lokalen voor de onderbouw en alle theorielokalen geconcentreerd.

In 2017 heeft het gebouw een facelift gehad en zijn de aula beneden en de gangen op de verdieping helemaal opgefrist. Ook zijn alle meubels in 2017 vervangen.

Kwaliteit en resultaten

Beoordeling Onderwijsinspectie

Het Corbulo heeft ook dit jaar een positieve beoordeling gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie is tevreden over het onderwijs, de resultaten, het slagingspercentage, de examencijfers (boven landelijk gemiddelde), de kwaliteitszorg en het veiligheidsbeleid. De Inspectie heeft de school een compliment gegeven voor leerlingenbegeleiding en leerlingenzorg.

Ieder jaar bepaalt de Onderwijsinspectie de meerjarenopbrengst van alle scholen. Deze opbrengsten gaan verder dan alleen het percentage geslaagden in een leerjaar en geven een beeld van de resultaten van de afgelopen drie schooljaren. Op de site van de Onderwijsinspectie zijn de resultaten van het Corbulo College te vinden.

Examenresultaten

2021100%
2020100%
2019100%
2018100%

% = percentage geslaagden

Doorstroom

Bijna alle Corbulo-leerlingen (95%) stromen na het behalen van hun diploma door naar een ROC voor een vervolgopleiding op mbo-niveau. Een enkeling kiest ervoor om nog een diploma te halen op een hoger onderwijsniveau (bijvoorbeeld vmbo-t). Met een percentage van 3% kent het Corbulo een laag percentage schoolverlaters zonder diploma.

Tevredenheid

Om de twee jaar houdt het Corbulo onder leerlingen en ouders een tevredenheidspeiling. De resultaten van deze peilingen worden afgezet tegen andere scholen in Nederland. De schoolleiding gebruikt de uitkomsten om aspecten binnen school te verbeteren. De leerlingen geven de school een ruime voldoende en de ouders zelfs een 8,6. Beide ruim boven het landelijk gemiddelde.

Problemen/klachten

Als een leerling of een ouder een probleem of klacht heeft gaat een vertegenwoordiger van de school eerst in gesprek met betrokkene(n). Indien men niet tevreden is over het resultaat van dit gesprek, kan intern advies gevraagd worden, bijvoorbeeld aan de mentor of de schooldirectie. Leidt ook dit niet tot het gewenste resultaat, dan kan betrokkene een beroep doen op de klachtenregeling. De betrokkene moet dan eerst contact hebben gehad met de contactpersoon van de school. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt in de school voor leerlingen, ouders en medewerkers in het geval van vragen of problemen. De contactpersoon adviseert, bemiddelt en verwijst, indien nodig. De contactpersoon op het Corbulo is mevrouw K. Meeng

Anti-pestbeleid

Het Corbulo schenkt veel aandacht aan het voorkomen van pesten. De school heeft een anti-pestprotocol.

Op het Corbulo zijn drie pestcoördinatoren: mevrouw H. Poesiat, mevrouw K. van Mill en meneer W. Rambhajan.

Medewerkers

Directeur en teamleiders

Mw. B. van Dongendirecteurb.vandongen@corbulocollege.nl 
Mw. M. Paalvastteamleider zorg en facilitaire zakenm.paalvast@corbulocollege.nl
Dhr. M. van Westenteamleider onderwijs en financiënm.vanwesten@corbulocollege.nl

Docenten, instructeurs en lesassistenten

Mw. T. Bartelst.bartels@corbulocollege.nl
Mw. R. ten Bloemendalr.tenbloemendal@corbulocollege.nl
Dhr. P. den Boonp.tenboon@corbulocollege.nl
Dhr. S. Brussés.brusse@corbulocollege.nl
Mw. N. Damann.daman@corbulocollege.nl
Dhr. K. van der Doornk.vanderdoorn@corbulocollege.nl
Dhr. M. Ekicim.ekici@corbulocollege.nl
Mw. F. Ernst Koeglerf.ernstkoegler@corbulocollege.nl
Dhr. H. Geurtsh.geurts@corbulocollege.nl
Dhr. H. de Goffauh.degoffau@corbulocollege.nl
Dhr. G. Grauwdeg.grauwde@corbulocollege.nl
Dhr. R. Groenr.groen@corbulocollege.nl
Dhr. L. Heemskerkl.heemskerk@corbulocollege.nl
Dhr. W. Jansenw.jansen@corbulocollege.nl
Mw. C. de Jongec.dejonge@corbulocollege.nl
Dhr. P. Kloosterp.klooster@corbulocollege.nl
Dhr. B. Koperb.koper@corbulocollege.nl
Dhr. G. van der Landeg.vanderlande@corbulocollege.nl
Dhr. N. van Luijkn.vanluijk@corbulocollege.nl
Mw. Y. El Masoudiy.elmasoudi@corbulocollege.nl
Mw. K. Meengk.meeng@corbulocollege.nl
Dhr. S. Meurss.meurs@corbulocollege.nl
Mw. H. Poesiath.poesiat@corbulocollege.nl
Dhr. T. Poesiatt.poesiat@corbulocollege.nl
Mw. A. Sartoriusa.sartorius@corbulocollege.nl
Mw. L. Smitl.smit@corbulocollege.nl
Mw. R. Strijdr.strijd@corbulocollege.nl
Dhr. S. Teeuwisses.teeuwisse@corbulocollege.nl
Mw. M. Veltmanm.veltman@corbulocollege.nl
Dhr. B. van Weertb.vanweert@corbulocollege.nl
Mw. G. Wellesg.welles@corbulocollege.nl
Mw. S. Wiemans.wieman@corbulocollege.nl
Dhr. G. Wijnsmag.wijnsma@corbulocollege.nl
Dhr. M. Woelkensm.woelkens@corbulocollege.nl
Dhr. J. Zwiersp.wouters@corbulocollege.nl

Onderwijsondersteunend personeel

Dhr. W. JansenCorbulab, hotspots, techniekonderwijs w.jansen@corbulocollege.nl
Dhr. R. van Bevervoordeondersteunerr.vanbevervoorde@corbulocollege.nl
Dhr. R. van Nunspeethoofdconciërger.vannunspeet@corbulocollege.nl
Mw. N. van Waasdijksecretaresse/administratien.vanwaasdijk@corbulocollege.nl
Mw. R. van Paassensecretaresse/administratier.vanpaassen@corbulocollege.nl
Mw. Y. Bambergadministratie/keukeny.bamberg@corbulocollege.nl
Dhr. A Bahidaleerling-coacha.bahida@corbulocollege.nl
Dhr. G. van der Landeondersteuner wiskunde/nsk1g.vanderlande@corbulocollege.nl

Inspraak medewerkers

In de wet Medezeggenschap op Scholen (WMO) is vastgelegd welke mogelijkheden medewerkers, ouders en leerlingen hebben om mee te denken en mee te beslissen over beleidszaken op hun school.

Regio Medezeggenschapsraad

Het Corbulo maakt onderdeel uit van Stichting Lucas Onderwijs (voortgezet onderwijs scholen). De Regio Medezeggenschapsraad (RMR) behandelt beleidszaken die alle vo-scholen aangaan.

Medezeggenschapsraad Lucas onderwijs >

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft ook een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De MR van het Corbulo overlegt regelmatig met de schoolleiding over beleidszaken. De MR heeft wettelijke rechten en bevoegdheden en kan daardoor invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Informatiepakket t.b.v. sollicitanten

Meer snel weten over het Corbulo College voordat je een sollicitatie stuurt?

Schoolplan Corbulo College 2019-2023
Schoolondersteuningsprofiel 2019-2023 
Belofte van het Corbulo College
Corbulo Brochure 2021
Corbulo Folder 2021

Vacature: onderwijsassistent Mobiliteit en Transport 0,8-1,0 FTE

Lijkt het je leuk om in onze prachtige praktijkruimte van mobiliteit en transport een bijdrage te leveren aan ons onderwijs?

Bekijk deze film: de praktijkvakken op het Corbulo College
Wat ga je doen:
Je wordt ter ondersteuning van de docent ingezet bij het beroepsgerichte vak Mobiliteit en Transport. Hier begeleid je de onderwijsactiviteiten vanuit een proactieve houding. Je werkt met leerlingen uit de bovenbouw (klas 3 en 4), die gekozen hebben voor het techniek profiel mobiliteit en transport.

Wat wij vragen:
Je bent een persoon die graag individuele of kleine groepen leerlingen begeleidt en de docent ondersteunt tijdens de lessen. Verder kun je improviseren en organiseren, heb je affiniteit met mobiliteit en transport en zijn didactisch, pedagogisch en sociaalvaardig bij uitstek kernwoorden die bij je passen. Het kunnen sleutelen (hobbymatig of beroepsmatig) is belangrijk.

Verder zoeken wij iemand die:

• een groot hart heeft voor vmbo bk-leerlingen;
• een afgeronde mbo opleiding onderwijsassistent/instructeur heeft genoten (of in opleiding);
• ervaring heeft in het vakgebied van mobiliteit en transport of dit wil opbouwen;
• in staat is om snel een band op te bouwen met de leerling;
• een onderzoekende en positieve houding heeft;
• leerlingen weet uit te dagen en te inspireren waarbij je structuur en duidelijkheid biedt;
• flexibel inzetbaar is en makkelijk kan schakelen.

Verder ben je:
Altijd bereid een helpende hand voor de leerling met vragen. 

Wat bieden wij:
Een leuke afwisselende baan in een informele werkomgeving met een prima salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden. De functie is ingedeeld in salarisschaal 5 of 6 afhankelijk van ervaring en opleiding. 

Reageren: 
Stuur je CV aan: Barbara van Dongen, directeur Corbulo College b.vandongen@corbulocollege.nl

Vacatures

Er is een enorme vraag naar technische vakmensen die niet bang zijn hun handen uit de mouwen te steken: De makers van de toekomst. Met rond 42 medewerkers verzorgt het Corbulo College het onderwijs voor ruim 270 leerlingen. Het Corbulo College is een vmbo-school voor Techniek, Technologie en Design. Een kleinschalige school met ruimte voor zo’n 300 leerlingen. Een school waar iedereen zich snel thuis voelt.

De school is gehuisvest in een modern transparant gebouw. Wij bieden de techniekprofielen PIE, BWI en MOBT aan leerlingen op vmbo b/k (en lwoo)-niveau. Met subsidiegelden vanuit Sterk Techniek onderwijs hebben wij ruime en goed geoutilleerde praktijkruimtes kunnen bouwen. Ook is de bouw van een eigen technisch innovatief onderwijslab: het Corbulab nu afgerond. Een ‘werkplaats’ gevuld met de nieuwste technologie. Het Corbulo College is een vmbo-school voor Techniek, Technologie en Design. De positieve kwaliteitskaart van de onderwijsinspectie vormt een stabiele basis voor de doelen die de school zich de komende jaren stelt.

Bekijk: Het Corbulo College in beeld »

Vacatures:

Op de site van Lucas Onderwijs worden alle vacatures voor onze school kenbaar gemaakt.

Open sollicitatie
Onze school is altijd op zoek naar gemotiveerde medewerkers. Interesse?
Stuur een open sollicitatiebrief of motivatievideo (max. 5 minuten) plus je CV naar:
Barbara van Dongen, directeur van het Corbulo College: b.vandongen@corbulocollege.nl