Profiel

Het Corbulo College is de vmbo-school voor Techniek, Technologie & Design in Voorburg. De school bestaat bijna 70 jaar. Het is een kleine school met ruimte voor ca. 300 leerlingen en 40 docenten en medewerkers. De school heeft een modern, bijzonder en overzichtelijk gebouw. Er zijn een gezonde kantine, mooie praktijkruimtes en twee tuinen. Leerlingen gaan bij ons graag naar school. Wij bieden onderwijs op het niveau van vmbo basis en kaderberoepsgerichte leerweg (met en zonder lwoo). Onze leerlingen zijn afkomstig uit Den Haag en de directe omgeving.

Het Corbulo is een interconfessionele school; leerlingen met verschillende geloofsovertuigingen zijn welkom op onze school. Het Corbulo College maakt onderdeel uit van de Stichting Lucas Onderwijs.

Een kijkje nemen in ons gebouw kan hier.

Onze belofte

Mensen zeggen altijd dat de wereld uit denkers en doeners bestaat.

Bij het Corbulo College geloven we dat er nog een groep is: de makers. 

Makers zijn mensen die denken en doen.

Makers zijn nieuwsgierig, makers zijn handig, makers zijn bezig.

Onze wereld heeft makers nodig. Kijk maar eens om je heen. 


Alles wat je ziet is een combinatie van techniek, technologie en design.

Alles wat je ziet is gemaakt. En dat wordt alleen maar meer.

Techniek, technologie en design zijn de motor van de vooruitgang.

Dagelijks komen er nieuwe producten bij. Nieuwe toepassingen. Nieuwe uitdagingen.

Zonder makers staat die vooruitgang stil.


Het Corbulo College is de school voor makers. 

De school voor probleemoplossers. De school voor aanpakkers. 

Bij ons worden leerlingen uitgedaagd om hun fantasie te gebruiken. 

Wij prikkelen dagelijks hun nieuwsgierigheid. 

We activeren hun oplossend vermogen. 

Wij zitten midden in de vooruitgang. 

Wij bieden leerlingen veel meer dan techniek. 

Wij leren ze de nieuwste technologie en geven les in design.

Wij geven onze leerlingen de skills die ze nodig hebben in de toekomst.

De skills waar de wereld van morgen om vraagt.

Wij zijn de vmbo waar je het gaat maken. 

Want makers maken de technologie van morgen én carrière in de toekomst.

Ons schoolgebouw

Het Corbulo College is de vmbo-school voor Techniek, Technologie en Design. Naast dat we leerlingen de skills leren die ze nodig hebben op het te gaan maken in de toekomst, is er veel aandacht voor iedereen. De klassen zijn klein en totaal zitten er ongeveer 280 jongens en meisjes op school. Zo leert iedereen elkaar snel kennen en is het gezellig. Ook voor jongens en meisjes die vmbo-advies met LWOO (leerwegondersteuning) hebben is onze school een fijne school.

Onze school is overzichtelijk en stoer. Er zijn gave praktijkruimtes, waar iedereen lekker bezig en creatief kan zijn. Ook zijn er loungeplekken waar je kan relaxen. En extra cool: deze ruimtes zijn gevuld met meubels die leerlingen zelf hebben gemaakt. We hebben een gezonde kantine en een aula en binnenplein (met pannaveldje) om de pauzes in door te brengen.

Het Corbulo is een interconfessionele school; leerlingen met verschillende geloofsovertuigingen zijn welkom op onze school. Het Corbulo College maakt onderdeel uit van de Stichting Lucas Onderwijs.

Geschiedenis

Het Corbulo werd opgericht in 1954, als Vlietschool Voorburg. Deze school bood een lts-opleiding. Rond 1970 kwamen daar een mavo en een leao bij. In 2002 kreeg de school een nieuw gebouw en werd de naam van de school veranderd in het Corbulo College. Het schoolgebouw is ontworpen door Kees Jongelie van Topos Architecten. Het ontwerp staat symbool voor de open relatie van het onderwijs met de samenleving. Beneden zijn de praktijkruimtes gegroepeerd rondom de aula. Voor iedereen die langs loopt is dit goed zichtbaar. Op de enige verdieping zijn de technische lokalen voor de onderbouw en alle theorielokalen geconcentreerd.

In 2017 heeft het gebouw een facelift gehad en zijn de aula beneden en de gangen op de verdieping helemaal opgefrist. Ook zijn alle meubels in 2017 vervangen.

Kwaliteit en resultaten

Beoordeling Onderwijsinspectie

Het Corbulo heeft ook dit jaar een positieve beoordeling gekregen van de Inspectie van het Onderwijs. De Inspectie is tevreden over het onderwijs, de resultaten, het slagingspercentage, de examencijfers (boven landelijk gemiddelde), de kwaliteitszorg en het veiligheidsbeleid. De Inspectie heeft de school een compliment gegeven voor leerlingenbegeleiding en leerlingenzorg.

Ieder jaar bepaalt de Onderwijsinspectie de meerjarenopbrengst van alle scholen. Deze opbrengsten gaan verder dan alleen het percentage geslaagden in een leerjaar en geven een beeld van de resultaten van de afgelopen drie schooljaren. Op de site van de Onderwijsinspectie zijn de resultaten van het Corbulo College te vinden.

Examenresultaten

2021100%
2020100%
2019100%
2018100%

% = percentage geslaagden

Doorstroom

Bijna alle Corbulo-leerlingen (95%) stromen na het behalen van hun diploma door naar een ROC voor een vervolgopleiding op mbo-niveau. Een enkeling kiest ervoor om nog een diploma te halen op een hoger onderwijsniveau (bijvoorbeeld vmbo-t). Met een percentage van 3% kent het Corbulo een laag percentage schoolverlaters zonder diploma.

Tevredenheid

Om de twee jaar houdt het Corbulo onder leerlingen en ouders een tevredenheidspeiling. De resultaten van deze peilingen worden afgezet tegen andere scholen in Nederland. De schoolleiding gebruikt de uitkomsten om aspecten binnen school te verbeteren. De leerlingen geven de school een ruime voldoende en de ouders zelfs een 8,6. Beide ruim boven het landelijk gemiddelde.

Problemen/klachten

Als een leerling of een ouder een probleem of klacht heeft gaat een vertegenwoordiger van de school eerst in gesprek met betrokkene(n). Indien men niet tevreden is over het resultaat van dit gesprek, kan intern advies gevraagd worden, bijvoorbeeld aan de mentor of de schooldirectie. Leidt ook dit niet tot het gewenste resultaat, dan kan betrokkene een beroep doen op de klachtenregeling. De betrokkene moet dan eerst contact hebben gehad met de contactpersoon van de school. De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt in de school voor leerlingen, ouders en medewerkers in het geval van vragen of problemen. De contactpersoon adviseert, bemiddelt en verwijst, indien nodig. De contactpersoon op het Corbulo is mevrouw K. Meeng

Anti-pestbeleid

Het Corbulo schenkt veel aandacht aan het voorkomen van pesten. De school heeft een anti-pestprotocol.

Op het Corbulo zijn drie pestcoördinatoren: mevrouw H. Poesiat, mevrouw K. van Mill en meneer W. Rambhajan.

Medewerkers

Directeur en teamleiders

Mw. B. van Dongendirecteurb.vandongen@corbulocollege.nl 
Dhr. P. Kerkemeijerteamleider onderbouwp.kerkemeijer@corbulocollege.nl

Docenten, instructeurs en lesassistenten

Dhr. K. Atesk.ates@corbulocollege.nl
Dhr. F. van Beusekomf.vanbeusekom@corbulocollege.nl 
Dhr. B. de Bruijckereb.debruijckere@corbulocollege.nl
Mw. N. Damann.daman@corbulocollege.nl
Dhr. K. van der Doornk.vanderdoorn@corbulocollege.nl
Dhr. A. van Duijvenbodea.vanduijvenbode@corbulocollege.nl
Mw. J. van de Graafj.vandegraaf@corbulocollege.nl
Dhr. R. Groenr.groen@corbulocollege.nl
Dhr. P. Kloosterp.klooster@corbulocollege.nl
Dhr. B. Koperb.koper@corbulocollege.nl
Dhr. P. Korthoutp.korthout@corbulocollege.nl
Dhr. N. van Luijkn.vanluijk@corbulocollege.nl
Mw. A. Markxa.markx@corbulocollege.nl
Dhr. A. Martisa.martis@corbulocollege.nl
Mw. K. Meengk.meeng@corbulocollege.nl
Mw. K. van Millk.vanmill@corbulocollege.nl
Dhr. P. Moesp.moes@corbulocollege.nl
Dhr. B. Otsenb.otsen@corbulocollege.nl
Mw. H. Poesiath.poesiat@corbulocollege.nl
Dhr. T. Poesiatt.poesiat@corbulocollege.nl
Dhr. W. Rambhajanw.rambhajan@corbulocollege.nl
Mw. R. al Samr.alsam@corbulocollege.nl
Mw. S. Tekelens.tekelen@corbulocollege.nl
Dhr. J.J. Uijthovenj.uijthoven@corbulocollege.nl
Dhr. B. van Weertb.vanweert@corbulocollege.nl
Mw. C. Wesselingc.wesseling@corbulocollege.nl
Dhr. M. Woelkensm.woelkens@corbulocollege.nl
Dhr. P. Woutersp.wouters@corbulocollege.nl
Mw. I. Zoutendijki.zoutendijk@corbulocollege.nl

Onderwijsondersteunend personeel

Dhr. W. JansenCorbulab, hotspots, techniekonderwijs w.jansen@corbulocollege.nl
Mw. E. Cetinkaya-Suzermedewerker huishoudelijke dienstc.cetinkaya@corbulocollege.nl
Dhr. J. Kwekkeboomleerling-administratiej.kwekkeboom@corbulocollege.nl
Dhr. R. van Nunspeethoofdconciërger.vannunspeet@corbulocollege.nl
Mw. N. van Waasdijksecretaresse/administratien.vanwaasdijk@corbulocollege.nl
Mw. A. Moesesecretaresse/administratiea.moese@corbulocollege.nl
Mw. M. Offerskeukenm.offers@corbulocollege.nl
Dhr. A Bahidaleerling-coacha.bahida@corbulocollege.nl 
Dhr. G. van der Landeondersteuner wiskunde/nsk1g.vanderlande@corbulocollege.nl 

Inspraak medewerkers

In de wet Medezeggenschap op Scholen (WMO) is vastgelegd welke mogelijkheden medewerkers, ouders en leerlingen hebben om mee te denken en mee te beslissen over beleidszaken op hun school.

Regio Medezeggenschapsraad

Het Corbulo maakt onderdeel uit van Stichting Lucas Onderwijs (voortgezet onderwijs scholen). De Regio Medezeggenschapsraad (RMR) behandelt beleidszaken die alle vo-scholen aangaan.

Medezeggenschapsraad Lucas onderwijs >

Medezeggenschapsraad

Elke school heeft ook een eigen Medezeggenschapsraad (MR). De MR van het Corbulo overlegt regelmatig met de schoolleiding over beleidszaken. De MR heeft wettelijke rechten en bevoegdheden en kan daardoor invloed uitoefenen op de gang van zaken op school.

Informatiepakket t.b.v. sollicitanten

Meer snel weten over het Corbulo College voordat je een sollicitatie stuurt?

Schoolplan Corbulo College 2019-2023
Schoolondersteuningsprofiel 2019-2023 
Belofte van het Corbulo College
Corbulo Brochure 2021
Corbulo Folder 2021

Vacatures

Er is een enorme vraag naar technische vakmensen die niet bang zijn hun handen uit de mouwen te steken: De makers van de toekomst. Met rond 42 medewerkers verzorgt het Corbulo College het onderwijs voor ruim 270 leerlingen. Het Corbulo College is een vmbo-school voor Techniek, Technologie en Design. Een kleinschalige school met ruimte voor zo’n 300 leerlingen. Een school waar iedereen zich snel thuis voelt.

De school is gehuisvest in een modern transparant gebouw. Wij bieden de techniekprofielen PIE, BWI en MOBT aan leerlingen op vmbo b/k (en lwoo)-niveau. Met subsidiegelden vanuit Sterk Techniek onderwijs hebben wij ruime en goed geoutilleerde praktijkruimtes kunnen bouwen. Ook is de bouw van een eigen technisch innovatief onderwijslab: het Corbulab nu afgerond. Een ‘werkplaats’ gevuld met de nieuwste technologie. Het Corbulo College is een vmbo-school voor Techniek, Technologie en Design. De positieve kwaliteitskaart van de onderwijsinspectie vormt een stabiele basis voor de doelen die de school zich de komende jaren stelt.

Bekijk: Het Corbulo College in beeld »

Vacatures:
Op de site van Lucas Onderwijs worden alle vacatures voor onze school kenbaar gemaakt.

Open sollicitatie
Onze school is altijd op zoek naar gemotiveerde medewerkers. Interesse?
Stuur een open sollicitatiebrief of motivatievideo (max. 5 minuten) plus je CV naar:
Barbara van Dongen, directeur van het Corbulo College: b.vandongen@corbulocollege.nl

Vacature: docent Techniek & Technologie (T&T) met component ICT

Als docent Techniek & Technologie op het Corbulo College help je onze leerlingen ontdekken waar hun talenten liggen. Tijdens jouw lessen maken de leerlingen kennis met de basisvaardigheden van techniek en technologie. Gedreven door onderwijsontwikkelingen en de ambitie om kwalitatief goed onderwijs te kunnen blijven leveren, gaan we komende jaren ons techniek/technologieonderwijs in de onderbouw versterken en nog beter laten aansluiten op dat van de bovenbouw. We willen betekenisvol en creatief onderwijs bieden aan leerlingen en zoeken de samenwerking met bedrijven en instellingen buiten de school.

Bekijk: Techniek in de onderbouw »

Wat ga je doen?

 • Als docent Techniek & Technologie verzorg je zelfstandig praktijklessen gericht op het ontwikkelen van technische vaardigheden van onze leerlingen van de onderbouw.
 • Je verzorgt leuke, inspirerende en leerzame lessen waarin je de theorie kunt koppelen aan praktische (doe/maak) opdrachten.
 • Je begeleidt en coacht, waarbij je verder kijkt dan alleen je eigen vak.
 • Je bent samen met je sectie verantwoordelijk voor een motiverend en innovatief lesprogramma en krijgt daarvoor ruim ontwikkeltijd.
 • Je bent verantwoordelijk voor het magazijnbeheer en kan de begroting inschatten en bijhouden.
 • Het is een voordeel als je ook ICT-gerelateerde vakken en/of projecten kunt geven.
 • Je geeft gastlessen aan basisschoolleerlingen om ze te enthousiasmeren voor techniek
 • Je bent geduldig, omdat onze onderbouwleerlingen met een diversiteit aan voorkennis binnenkomen. Waar de 1 al thuis klust, heeft de ander nog nooit een hamer vastgehouden.
 • Je bent in staat is om de transitie van beoordelen op basis van cijfers naar beoordelen van
  vaardigheden te ontwikkelen én voort te zetten. (formatief handelen).
 • Je bent een pedagogisch sterke docent.

We zijn op zoek naar jou als je:

 • beschikbaar bent voor 0,5-1 FTE;
 • (liefst) beschikt over een bevoegdheid techniek/ handvaardigheid met specialisatie techniek (maar als je nog studeert, ben je ook van harte welkom om te reageren op deze vacature);
 • in staat bent om bij te dragen aan een inspirerende en uitdagende leeromgeving voor onze leerlingen;
 • je collega’s actief opzoekt en flexibel en enthousiast bent;
 • het als een uitdaging ziet om leerlingen te binden en te boeien voor techniek;
 • passie voor het vak Techniek &Technologie hebt en er zin in hebt om het vak te ontwikkelen;
 • iemand bent die onze doelgroep een warm hart toedraagt;
 • een nieuwsgierige houding van de leerling weet te stimuleren om het beste uit zichzelf te halen;
 • beschikt over de nodige dosis humor die nodig is in het onderwijs.

Twijfel je of je hieraan voldoet? Solliciteer dan toch. We kunnen je in ieder geval verder op weg helpen.

Wat bieden wij?

 • Een school in beweging met de leukste leerlingen.
 • Een leuke werkplek op een school die in beweging is.
 • Een warm team.
 • Een prima salaris en goede secundaire CAO-VO (inschaling afhankelijk van ervaring en geschiktheid)
 • Een tijdelijke benoeming met uitzicht op vast.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden binnen de stichting Lucas: Lucas Onderwijs - Lucas Academie

Stuur je motivatiebrief of motivatievideo (max. 5 minuten) plus je CV naar:
Barbara van Dongen, directeur van het Corbulo College: b.vandongen@corbulocollege.nl

Meer weten over het Corbulo College voordat je een sollicitatie stuurt? »

 

Vacature: docent Mens en Maatschappij (M&M)

Wat ga je doen?
Als docent Mens & Maatschappij maak jij maatschappelijke vraagstukken betekenisvol en relevant voor jouw leerlingen. Door het volgen van de actualiteiten weet jij altijd nieuwe lesstof aan te snijden en leerlingen bewust te maken over wat er speelt in de maatschappij. Je coacht de leerlingen en past diverse didactische methoden en werkvormen afwisselend en actief toe. Je houdt de leervorderingen bij, beoordeelt werkstukken, verslagen, toetsen. Je werkt met een bestaande methode.

Jij bent:
 • een docent (in opleiding) die liefst op het vmbo werkt;
 • een docent die passie heeft voor het vak Mens en Maatschappij/ maatschappijleer;
 • beschikbaar voor minimaal 0,6- maximaal 1,0 FT;
 • tweedegraads bevoegd of studerend voor Mens en Maatschappij of geschiedenis, maatschappijleer, aardrijkskunde en, of economie;
 • iemand die met enthousiasme leerlingen weet te motiveren;
 • didactisch, maar vooral pedagogisch sterk;
 • iemand die collega’s actief opzoekt, flexibel en enthousiast is;
 • iemand die beschikt over de nodige dosis humor die nodig is in het onderwijs;
 • ontwikkelingsgericht en altijd op zoek naar nieuwe uitdagingen voor onze leerlingen.

Klim dan direct in de pen en stuur ons je motivatiebrief. Je kunt er ook voor kiezen om je CV en een korte filmpje te maken (maximaal 5 minuten), waarin je motiveert waarom je solliciteert op deze functie.

Twijfel je of je hieraan voldoet? Solliciteer dan toch. We kunnen je in ieder geval verder op weg helpen.

Wat bieden wij?

 • Een school in beweging met de leukste leerlingen.
 • Een leuke werkplek op een school die in beweging is.
 • Een warm team.
 • Een prima salaris en goede secundaire CAO-VO (inschaling afhankelijk van ervaring en geschiktheid)
 • Een tijdelijke benoeming met uitzicht op vast.
 • Ontwikkelingsmogelijkheden binnen de stichting Lucas: Lucas Onderwijs - Lucas Academie
Stuur je motivatiebrief of motivatievideo (max. 5 minuten) plus je CV naar:
Barbara van Dongen, directeur van het Corbulo College: b.vandongen@corbulocollege.nl

Meer weten over het Corbulo College voordat je een sollicitatie stuurt? »

 

Vacature: coördinator passend onderwijs op het Corbulo College (0,5-0,6 FTE)

Een uitdagende een veelzijdige job. We zoeken een communicatief sterke, doortastende en empathische collega. Als COPA ben je verantwoordelijk voor de coördinatie, organisatie, communicatie en monitoring rondom de leerlingbegeleiding op het Corbulo College. Samen met leerlingbegeleiders, de teamleider zorg, leerlingcoördinator, verzuimcoördinator en expertmentoren vorm je het zorgteam geef je richting aan het beleid. Je ontwikkelt nieuw en bestaand beleid (kwaliteitskaarten) vanuit onze visie op passend onderwijs en je bewaakt de kwaliteit van leerlingenzorg.


Onze nieuwe COPA:

 • coördineert processen rondom leerlingenondersteuning en werkt daarbij nauw samen met de teamleider zorg;
 • stuurt op proactieve wijze een team van verschillende specialisten aan (in- en extern);
 • heeft bij voorkeur ervaring van leerlingbegeleiding op het sociaal-emotionele vlak en heeft kennis van gedragsproblematiek;
 • is in staat zelfstandig te werken en het MT adviezen te geven vanuit een visiegerichte manier van werken;
 • ondersteunt en adviseert docenten/mentoren bij het opstellen en uitvoeren van pedagogische en didactische handelingsadviezen en -plannen;
 • organiseert en zit het zorgadviesteam voor;
 • doet de aanvragen bij het samenwerkingsverband voor onze lwoo-leerlingen;
 • is verantwoordelijk voor de screening van onze nieuwe brugklasleerlingen en daaruit voortvloeiende adviezen aan het MT en kan dus een onderwijskundig rapport in Onderwijs Transparant in de diepte lezen;
 • onderhoudt contacten met basisscholen;
 • neemt deel aan bijeenkomsten (bijv. zorgcoördinatorenoverleg) en (bij-)scholingen door het Samenwerkingsverband;
 • houdt toezicht op de uitvoering van de afspraken en regelgeving op het gebied van leerlingenondersteuning en zorgplicht binnen de school, het schoolbestuur en de Wet Passend Onderwijs;
 • is verantwoordelijk voor het zorgbudget;
 • adviseert de schoolleiding over het toekennen van faciliteiten aan leerlingen.

Wij bieden jou:

 • een functie voor 0,6 FTE;
 • inschaling in schaal 10-11- CAO VO (afhankelijk van ervaring en opleiding);
 • een begeleidingstraject voor nieuwe collega's;
 • opleidingsmogelijkheden;
 • bijscholingsmogelijkheden bij LucasAcademie;
 • fijne collega's en de leukste leerlingen.

Wij zoeken een kandidaat die onze vmbo b/k leerling een warm hart toedraagt. Ervaring en opleiding voor coördinator passend onderwijs óf een achtergrond als orthopedagoog/ psycholoog is een pré maar geen must. Onze nieuwe collega heeft echter wel kennis van leerlingbegeleiding op het vmbo.
Als je enthousiast wordt van bovenstaande werkzaamheden, zijn wij op zoek naar jou. Een kandidaat die de nodige kennis/ervaring niet heeft, maar zich graag wil scholen tot zorgcoördinator, nodigen wij eveneens uit om te solliciteren. Als je vragen hebt over je geschiktheid voor deze functie, neem dan contact met ons op.

Bekijk: De zorg op het Corbulo College »

Stuur je motivatiebrief voor 20 mei 2022 aan: Barbara van Dongen, directeur van het Corbulo College: b.vandongen@corbulocollege.nl. De eerste gesprekken zullen plaatsvinden in week van 23 mei.