Rooster klas 2A

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
1 8:30
-
9:15
HWB
GRA
C 2A
1.16
DV
KVM
C 2A
1.07
S&B
VER
C 2A
FOR2
2 9:15
-
10:00
NSK1
KTJ
C 2A
1.18
REK
MNG
C 2A
1.06
NE
GZN
C 2A
1.03
3 10:00
-
10:45
C&D.
C&D
MKX
PSS
C 2A
1.02
S&B
VER
C 2A
LO
NSK1
KTJ
C 2A
1.18
C&D.
C&D
MKX
PSS
C 2A
1.02
4 11:00
-
11:45
NE
GZN
C 2A
1.03
DV
KVM
C 2A
1.07
5 11:45
-
12:30
EN
MNG
C 2A
1.06
BI
KVM
C 2A
1.06
BI
KVM
C 2A
1.06
EN
MNG
C 2A
1.06
EN
MNG
C 2A
1.06
6 12:30
-
13:15
NE
GZN
C 2A
1.03
WI
KAF
C 2A
1.12
WI
KAF
C 2A
1.12
NE
GZN
C 2A
1.03
WI
KAF
C 2A
1.12
7 13:45
-
14:30
M&M
GRA
C 2A
1.16
MEN
GRA
C 2A
1.16
T&T.
T&T
PSS
SMM
C 2A
1.08
M&M
GRA
C 2A
1.16
T&T.
T&T
PSS
SMM
C 2A
1.08
8 14:30
-
15:15
LOB.
LOB
DOR
ODS
C 2A
C 2B
02
9 15:15
-
16:00