Speciale activiteiten

Naast het reguliere onderwijsprogramma biedt het Corbulo in alle leerjaren ook extra buitenschoolse activiteiten aan.

Daarbij valt te denken aan

  • schooluitjes (bijvoorbeeld Drievliet, Duinrell, schaatsen, strand, bowlen)
  • theater en museumbezoek
  • talentenjacht (muziek en dans)
  • interscholaire voetbal- en basketbaltoernooien
  • Sint- en Kerstviering

maar ook

  • senioren in de wijk helpen
  • klussen uitvoeren bij zorgcentrum Florence
  • timmerprojecten op basisscholen
  • etalagecheck bij winkels in de buurt


Fotoalbum


Tevredenheidsonderzoek 2021 voor klas 1-2-3

Inspraak leerlingen

Leerlingenraad

Betrokken leerlingen uit de onder- en bovenbouw vormen gezamenlijk de Leerlingenraad. Diverse malen per jaar komen ze bij elkaar en bespreken vooral het dagelijkse reilen en zeilen op school. Wat gaat goed en wat kan beter? De uitkomsten en vragen van deze besprekingen worden gedeeld met de schoolleiding.

Notulen leerlingenraad 2 oktober >

Leerlingenraadstatuut (pdf)

Medezeggenschap

Klik hier voor meer informatie over leerlingen en medezeggenschap.

Aanmelden Leerjaar 2 en 3

Leerlingen die op een andere school zitten en de overstap willen maken naar onze school (leerjaar 2 en 3) kunnen het beste eerst voor 1 juli contact opnemen met de heer Kerkemeijer, adjunct directeur onderwijs. De aanmeldprocedure en de aanmeldformulieren voor leerjaar 2 en 3 vindt u hieronder.

Aanmeldprocedure leerjaar 2 en leerjaar 3 (pdf)

Aanmeldformulier leerjaar 2 (pdf)
Aanmeldformulier leerjaar 3 (pdf)

Aanmelden Leerjaar 1 >