Technische School Voorburg - 't Corbulo College

.
OVERZICHT LAATSTE NIEUWS
.

.
Vrijdag 24 oktober
.
Maandag 27 oktober start het Corbulo College weer met de eerste lessen na de herfstvakantie. Wij hopen dat al onze leerlingen en medewerkers hun energie en kracht weer hebben gevonden om vanaf maandag 'de schooldraad' op te pikken. Op maandag zal de klas van Wesley, klas 3BV, samen de herdenkingsplek van Wesley waardig verplaatsen van de aula naar een andere plek in de school. Om 13.00 uur zullen alle leerlingen van het Corbulo College een ballon oplaten met persoonlijke tekst of een tekening.
.
We blijven ook na de vakantie hulp en zorg bieden aan onze leerlingen en ouders. Leerlingen die daar behoefte aan hebben kunnen met hun vragen terecht bij dhr. Stehmann, adjunct-directeur onderwijs. Ouders kunnen met hun zorgen en vragen betreffende veiligheid en het onderzoek terecht bij dhr. Van der Zweep, directeur. Uiteraard worden onze leerlingen tijdens alle lessen goed in de gaten gehouden en tijdens de mentoruren zal hier de komende periode extra aandacht aan worden besteed.
.

.
Woensdag 22 oktober
.
De ouderraad van het Corbulo College heeft deze open brief verzonden naar de lokale media.
.

.
Maandag 20 oktober
.
Afgelopen zaterdag was de begrafenis van Wesley, leerlingen en medewerkers van het Corbulo College waren aanwezig bij de herdenkingsdienst te Rotterdam. Leerlingen hebben een roos neergelegd bij de kist. Nog steeds worden bloemen bij het Corbulo College neergelegd voor Wesley. Het Corbulo College heeft in de school een waardige plek ingericht om Wesley te gedenken. De bloemen, kaartjes, brieven, voetballen, knuffels en zo nog meer worden vanaf dinsdag 21 oktober gefaseerd van buiten naar binnen gebracht.
.
De ouderraad van het Corbulo College is benaderd door de redactie van een televisieprogramma. De ouderraad gaat hier liever niet op in. Wel kiezen zij voor een open brief naar de lokale media welke deze week wordt verzonden.
.

.
Vrijdag 17 oktober
.
Vandaag was de laatste schooldag voor de herfstvakantie, de lesdag was om 13.00 uur ten einde. Alle leerlingen gaan met herfstvakantie, maar dat zal een andere vakantie zijn dan dat zij een week eerder dachten. Ook de medewerkers van het Corbulo College zullen in gedachten bij de familie en naasten van Wesley en de familie en naasten van Anthony zijn. Een in en in trieste week ligt achter ons. Morgen,  zaterdag 18 oktober, zal de begrafenis van Wesley in besloten kring zijn, daarvoor zal een kerkdienst worden gehouden waar leerlingen en medewerkers van het Corbulo bij aanwezig zullen zijn. 
.
Tijdens de herfstvakantie kunnen leerlingen, ouders en medewerkers gebruik maken van het Crisis Interventie Team via telefoonnummer 070 379 51 60 buiten kantooruren, en 070 345 05 06 binnen kantooruren
.

.
Donderdag 16 oktober
.
Vandaag begonnen de lessen volgens rooster om half 9, de lesdag was om kwart over drie ten einde. Deze dag heeft de school gebruikt om leerlingen uit de directe omgeving van Wesley te informeren over de mogelijkheid voor het bijwonen van de kerkdienst welke aanstaande zaterdag zal worden gehouden. De klas van Wesley gaat de komende week nadenken welke plek zij in school willen inrichten als herdenkingsplek voor Wesley, ook zal de klas een voorstel doen om schoolbreed na de herfstvakantie Wesley te gedenken.
.

.
Woensdag 15 oktober
.
De begrafenis van Wesley zal a.s. zaterdag in besloten kring plaatsvinden. Onze school heeft vernomen dat er voorafgaand een kerkdienst is. De school bespreekt donderdag en vrijdag met de leerlingen uit de directe kring van Wesley wat zij willen met betrekking tot de kerkdienst. Morgen krijgen de leerlingen rond de kring van Wesley een brief mee met informatie over een eventuele deelname aan deze kerkdienst.
.

..
Dinsdag 14 oktober
.
Op de dinsdag waren de leerlingen het eerste lesuur vrij geroosterd. Na de maandagavond hebben de medewerkers van het Corbulo College dit eerste lesuur gebruikt om de ervaringen van de dag daarvoor te delen. Het opnieuw opstarten van een lesdag valt de één zwaar, de ander ziet dit als een afleiding.
.
Een aantal kinderen voert gesprekken met hulpverleners als ze het even moeilijk hebben. Er zijn de hele dag twee hulpverleners aanwezig om de leerlingen bij te staan.
.
De leerlingen kwamen rond de klok van 9 uur weer het schoolgebouw in. Er staat de hele week nog beveiliging bij de deur.
.
De gedenkhoek voor Wesley wordt druk bezocht. Vanaf kwart over 9 zijn alle lessen volgens het reguliere rooster ingegaan. De dag eindigde om 15.15 uur, waarna de collega's elkaar weer even hebben opgezocht. Morgen, de woensdag, wordt er les gegeven van half 9 tot 13.15 uur.
.

.
Informatie delen en elkaar tot steun zijn
.
De bijeenkomst voor ouders van leerlingen op school is zojuist afgelopen. Zo’n 150 ouders/verzorgers hebben de bijeenkomst bezocht. Daarnaast waren veel leerkrachten, hulpverleners en hulpdiensten aanwezig. 
.
Interim directeur Kees van der Zweep opende de avond en gaf vervolgens het woord aan de burgemeester van Leidschendam-Voorburg. De burgemeester toonde medeleven met de aanwezigen in de zaal en met de familie van beide jongens. Hij vertelde dat hij met de moeder van het slachtoffer contact heeft gehad en dat hij deze week opnieuw contact zal hebben. 
.
Politie en Openbaar Ministerie 
De politie heeft verteld hoe zij na de melding heeft gehandeld en hoe zij haar onderzoek is gestart. Er zijn familierechercheurs aangesteld om zowel de familie van het slachtoffer als de verdachte te begeleiden en uitleg te geven over de te volgen procedure.  Het OM vertelde vervolgens meer over de strafrechtelijke procedure. Politie en justitie probeert helder te krijgen wat er precies gebeurd is, niet alleen op de bewuste vrijdag zelf,  maar ook daaraan voorafgaand. 
.
Crisis Interventie Team (CIT)
Een vertegenwoordiger van het CIT vertelde hoe ouders met hun kinderen kunnen omgaan, op welke signalen ze moeten letten en welke hulpverlening ze eventueel in kunnen zetten. Vandaag is gezien dat leerlingen elkaar goed opvingen. Vanuit de zaal werd de vraag gesteld wat er gedaan wordt met kinderen die niet actief aangeven dat ze het moeilijk hebben. Aangegeven werd dat dit inderdaad lastig is en dat je daar elkaar voor nodig hebt: de school, de ouders en de omgeving. Er zijn ook vandaag veel gesprekken gevoerd met leerlingen, de een was spraakzaam en de ander zwijgzaam. Ieder gaat hier op zijn eigen manier mee om. Daarom is het zo belangrijk dat ouders en leerlingen weten waar ze terecht kunnen op het moment dat ze zich zorgen maken of als er signalen zijn dat het normale functioneren gaat afwijken. Er zijn twee telefoonnummers beschikbaar voor begeleiding van leerlingen en ouders. Binnen kantoortijden kan gebeld worden naar: 070-3450506. Buiten kantoortijden kan gebeld worden naar: 070-3795160.  Deze telefoonnummers blijven beschikbaar t/m de herfstvakantie. Daarna neemt de reguliere zorgstructuur weer vorm. De jeugdverpleegkundige en schoolmaatschappelijk werk blijven beschikbaar voor de school en kunnen waar nodig benodigde zorg inzetten en/of doorverwijzen. 
.
Interim directeur Kees van der Zweep
Interim directeur Kees van der Zweep vertelde hoe vandaag de schooldag is verlopen. "Het was een bijzondere schooldag. Vanmorgen waren alle medewerkers aanwezig om ‘geschoold’ te worden door mensen van het Crisis Interventie Team en Slachtofferhulp hoe om te gaan met de leerlingen. Rond 09:45 uur kwamen de leerlingen binnen, de hele aula zat vol. We zijn begonnen met een minuut stilte, het was muisstil en het meest indrukwekkende moment in mijn ‘schoolcarrière’ . Uit vele gezichten sprak, ‘dit is geen gewone schooldag’. Daarna heb ik de leerlingen toegesproken: we hebben elkaar nodig. Vervolgens zijn ze met de mentoren naar de eigen klas gegaan en zijn er gesprekken gevoerd. Kinderen reageren wisselend, de een sprak honderduit, de ander wilde graag weer gewoon les krijgen. Na de pauze is er gestart volgens het rooster, omdat de kinderen hier behoefte aan hadden. Om 15:15 uur zijn alle leerlingen naar huis gegaan. Morgen begroeten we de leerlingen weer, zij hebben het 1e uur vrij, het 2e uur starten we volgens het rooster. We houden rekening met leerlingen en docenten die aangeven behoefte te hebben om een uurtje over te slaan. We kiezen voor een normale structuur volgens het rooster, maar met aanpassingen naar behoefte. 
.
Uit de zaal kwam de vraag of de school dit had kunnen voorkomen. Ik heb mezelf die vraag wel 100x gesteld en ook alle mensen binnen deze school hebben zichzelf deze vraag gesteld. ‘Hebben we iets over het hoofd gezien, en zo ja, wat’? Als laatste heb ik aangegeven dat we elkaars hulp hard nodig hebben. Ik hoop dat we hier als school ondersteuning uit alle hoeken van krijgen en dat we elkaar tot steun kunnen zijn in deze moeilijke tijd”.
.
Vragen door aanwezigen
Na een korte pauze konden ouders in kleinere groepjes verder praten met docenten, hulpverleners en hulpdiensten en was er ruimte voor het stellen van vragen. 
.

.
Bijeenkomst maandagavond 13 oktober
.
Maandagavond werden de ouders geïnformeerd door de interim-directeur van de school, de politie, het OM en de burgemeester. Mensen van het crisisteam en van de jeugdgezondheidszorg vertellen ouders hoe zij het beste met hun kind om kunnen gaan als hij/zij nare dingen heeft gezien. Ouders stellen vragen aan de aanwezigen. 
.
Burgemeester
Na afloop van de bijeenkomst heeft de burgemeester de pers buiten te woord staan.
.
Website
Media en belangstellenden kunnen na afloop op deze website meer lezen over het verloop van de bijeenkomst. 
.

.
Maandag 13 oktober
.
Vanmorgen zijn de docenten voorbereid op de dag van vandaag en hoe zij hun leerlingen het beste kunnen begeleiden. Om tien uur kwamen de leerlingen bijeen in de aula waar een minuut stilte werd gehouden. De leerlingen en medewerkers vertelden dat zij dit moment indrukwekkend vonden. 
.
In de aula is uitleg gegeven over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen. Na enige tijd zijn de leerlingen met hun mentoren naar hun eigen klas gegaan. Leerlingen vertelden dat zij het fijn vonden dat er ruimte was voor het delen van eigen emoties en vragen.
.
Op dit moment volgen de leerlingen de reguliere lessen, zoals geadviseerd is door de betrokken instanties. Echter is er voor iedereen, die dat nodig heeft, ruimte om in gesprek te gaan met de hulpverleners. 
.
De school biedt de komende tijd steeds deze afwisseling: praten en delen, dan weer ‘gewone’ lessen.
.
Vanavond 19.30 uur is er een besloten bijeenkomst voor ouders/verzorgers.
.
.

.
Veel belangstelling voor waardig en warm condoleancebezoek
.
Zaterdagmiddag heeft een drukbezochte, besloten bijeenkomst plaatsgevonden voor leerlingen en ouders/verzorgers van het Corbulo College. Het condoleanceregister werd massaal ondertekend. Ook het college van B&W van de gemeente Leidschendam-Voorburg was voltallig aanwezig.  
.
Alle medewerkers van de school en professionele hulpverleners waren aanwezig. Zij spraken met leerlingen en ouders over de verschrikkelijke gebeurtenissen van de dag ervoor. Aan het slot van de bijeenkomst hebben de burgemeester en vertegenwoordigers van de school de pers te woord gestaan. 
.
Na afloop van de bijeenkomst concludeerden medewerkers dat het een warme, emotionele en waardige bijeenkomst was.
.
Telefoonnummer beschikbaar voor professionele hulp
Heb je als leerling of als ouders/verzorgers behoefte aan een gesprek naar aanleiding van het gebeurde, dan is er 24 uur per dag een telefoonnummer beschikbaar voor professionele hulp: 
070-3795160 
.
Maandagmorgen
Maandag is er een aangepast programma. Alle leerlingen worden om 10 uur op school verwacht. We starten deze dag met een bijeenkomst in de aula. Daarna gaan de leerlingen met de mentor naar de klas en hebben de leerlingen gelegenheid tot het stellen van vragen. Vanaf het 4e lesuur gaat het ‘gewone’  rooster weer in. Natuurlijk worden de lessen aangepast.
.
Alle toetsen en proefwerken vervallen komende week. Ook de reis naar Londen voor leerlingen uit het 4e leerjaar is geannuleerd. 
.
Maandagavond
Maandagavond om 19:30 uur is er een informatieavond voor ouders/verzorgers die hier behoefte aan hebben. Dan is er de mogelijkheid om met elkaar te praten over de gebeurtenis, maar is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Hulpverleners zijn dan weer aanwezig. 
.
Verwacht wordt dat maandagmorgen en -avond pers voor de school zal staan. We willen aangeven dat het niet verplicht is om met de pers te praten. Als u dit niet wilt, dan kunt u dit gewoon zeggen tegen de journalist. 
.
Meer informatie
Zodra er meer bekend is over het afscheid van Wesley, informeren wij u daarover .
Nogmaals willen we benadrukken dat er een telefoonnummer beschikbaar is als er behoefte is aan professionele hulp. Dit telefoonnummer is 070-3795160.  
.


Interview Radio 1 met dhr. K. v/d Zweep, interim directeur Corbulo College
.
In de pers en op social media lopen feiten en fabels over het incident en het Corbulo College dwars doorelkaar, beluister hier het interview met dhr. Van der Zweep.
.
 

.

Tekenen condoleanceregister
.
Zaterdag 11 oktober 2014, tussen 13.00 en 15.00 uur is de mogelijkheid om in de aula van onze school het condoleanceregister voor Wesley te tekenen, elkaar te ontmoeten en tot troost te zijn. Hierbij zijn de leerlingen van onze school met hun ouders/ verzorgers welkom. Professionele hulpverleners zullen aanwezig zijn om leerlingen en ouders/ verzorgers bij te staan. Dit is een besloten bijeenkomst. Pers is hiervoor niet uitgenodigd.
.

.
Tot onze grote afschuw heeft vandaag een zeer ernstig incident plaatsgevonden. Tijdens de pauze heeft zich, buiten onze school, een steekincident voorgedaan, waarbij een vijftienjarige leerling, uit de derde klas, ernstig gewond raakte. Ondanks pogingen hem te reanimeren, is hij korte tijd later aan zijn verwondingen overleden. Wij zijn verdrietig en totaal verslagen. Wij leven intens mee met familie en vrienden.
.
De verdachte, een medeleerling, is in inmiddels door de politie aangehouden.
.
Hieronder het persbericht zoals dat door de politie naar de media is gestuurd:
.
Leerling overleden bij steekincident
Voorburg - Bij een steekincident op een school aan de Van Tuyll van Serooskerkenstraat in Leidschendam-Voorburg is vrijdag 10 oktober een 15-jarige Hagenaar overleden. Een 16-jarige Rijswijker werd enige tijd later aangehouden als verdachte.
.
Omstreeks 13.30 uur kwam bij de hulpdiensten de melding binnen dat er bij de school iemand was neergestoken en dat de vermoedelijke dader was gevlucht. Direct gingen ambulancepersoneel en politie ter plaatse en verleenden eerste hulp aan het slachtoffer. De traumahelikopter bracht een mobiel medisch team ter plaatse.
.
Tevergeefs
Alle inspanningen om het slachtoffer te reanimeren, bleken tevergeefs: het slachtoffer overleed ter plaatse aan zijn verwondingen. Terwijl ambulancepersoneel zich ontfermde over het slachtoffer, was een zoektocht gaande naar de vermoedelijke verdachte, waarvan de identiteit bekend was. Hij is korte tijd later aangehouden. Zowel het slachtoffer als de verdachte waren leerlingen van de school.
.
Onderzoek
De familie van het slachtoffer is inmiddels geïnformeerd over zijn overlijden. Een rechercheteam onderzoekt de exacte toedracht, forensisch experts verrichten uitgebreid sporenonderzoek. Getuigen die daar behoefte aan hebben, krijgen slachtofferhulp aangeboden
.
-einde bericht-
.
Bericht aan ouders en leerlingen van het Corbulo College
.
Houdt voor verdere informatie deze website en Magister in de gaten.

 

Roosterwijzigingen

Roosterwijzigingen Hoe laat heb je les?
Kijk snel

Magister

Magister Magister
Inloggen

Foto's

foto's corbulo college Foto's kijken?
Klik hier
logo esloo